Här är några av de tjänster som jag kan erbjuda till företag

eller dig som privatperson:

 

Konsultverksamhet

 

Jag har 20 års erfarenhet av att arbeta som beroendeterapeut, vilket gör att jag utefter de behov

som finns på behandlingshem och öppenvårdsmottagningar är en kompetent resurs

när det gäller tolvstegsbehandling för anhöriga och beroende. 

Jag är flexibel och kan finnas tillgänglig från norr till söder. 

Då jag har medverkat till att starta upp behandlingar både för beroende och anhöriga kan jag finnas

som rådgivare när det gäller behandlingsupplägg och bidra med min kunskap och erfarenhet

för uppstart eller omstart av en öppenvård.

Enskilda samtal för anhöriga, motiverande samtal samt parsamtal


Enskild rådgivning för den anhörige bidrar oftast till en positiv förändring. Kunskap och information

om beroendesjukdomen behövs för att den anhöriga ska få en bild av hur ett så kallat möjliggörande

kan avhjälpas, samt få personen att  hitta ett bättre liv, vare sig alkoholisten fortsätter att dricka eller ej.


Ring eller maila så får vi se vad som blir den bästa lösningen för just dig och dina behov.


Jag har mottagning i Stockholm och Gävle.Grupp och workshop


Lever du med någon som dricker för mycket eller använder andra droger? Är du fylld av förvirrade

tankar och obesvarade frågor? Här får du verktyg till att hantera din situation på ett bra sätt.

Att delta i en grupp med andra i samma situation gör att processen optimeras och du känner igen dig

i de andra.


 

Nyheter 2018!

 

#MeToo

 

Du tjej/kvinna, som är eller har varit utsatt för sexuella kränkningar, våld i nära relationer, övergrepp mm. Jag erbjuder enskilda samtal och gruppsamtal tillsammans med andra kvinnor i samma situation, främst i Gävleområdet. Hör av dig för mer information!

 

Processgrupp

 

Upplever du att oönskade händelser, skeenden och relationer upprepas i ditt liv? Känns det ibland som

att du följer ett gammalt "manus" som kommer igen och igen fast du vill slippa? Går ditt liv i cirklar,

utan att du kan lämna det som inte längre är önskvärt? Du separerar men träffar en ny partner där

samma mönster uppstår, du känner att du inte trivs på arbetsplatsen och byter jobb, men hamnar

i samma oönskade situation igen?
Det är en sanning att vi på ett omedvetet plan attraheras av det vi känner igen, även om det medför

att vi mår dåligt, får negativa konsekvenser eller hindrar oss själva från att leva ett gott liv.
Det finns en lösning för att stoppa den negativa spiralen. 
Men hjälp av en så kallad processgrupp kan du göra dig fri från det som gör att du lever i loopen av

upprepning.
Det kan handla om allt från dysfunktionella relationer till att du känner dig otillräcklig, mindre värdefull

än andra, att du upplever att du gång på gång blir sviken, har svårt med närhet, söker nya partners

hela tiden, upplever att du har låg självkänsla eller att du lever nära någon som dricker för mycket eller

använder andra droger.

Kanske är du ständigt arg och harmas på dina kollegor, din partner eller dina vänner ... 
Med början sista veckan i januari år 2018 kommer det att finnas möjlighet för dig som vill göra en

förändring, att delta i en så kallad processgrupp. Du väljer själv vad du vill dela med dig av, eller

kanske vill du bara lyssna de första gångerna
Sekretess är självklart! 
Undrar du över något, så tveka inte att höra av dig på 0763 465060 eller på info@beroenderesurs.se
Grupperna hålls i Gävle och ev fler orter i länet, vid intresse även i Stockholm.


Föreläsningar


Jag föreläser på


  • företag 
  • kommuner 
  • högskolor för elever som studerar för att arbeta med missbruksvård
  • i grundskolan för elever
  • förskolor för personal
  • med mera