Konsultverksamhet


Jag har 20 års erfarenhet av att arbeta som beroendeterapeut, vilket gör att jag utefter de behov

som finns på behandlingshem och öppenvårdsmottagningar är en kompetent resurs

när det gäller tolvstegsbehandling för anhöriga och beroende. 

Jag är flexibel och kan finnas tillgänglig från norr till söder. 

Då jag har medverkat till att starta upp behandlingar både för beroende och anhöriga kan jag finnas

som rådgivare när det gäller behandlingsupplägg och bidra med min kunskap och erfarenhet

för uppstart eller omstart av en öppenvård.


Grupp och workshop

 

Lever du med någon som dricker för mycket eller använder andra droger? Är du fylld av förvirrade

tankar och obesvarade frågor?

Du kanske har vuxit upp i en dysfunktionell miljö med alkoholism, ilska och våld, psykisk sjukdom eller

med någon vuxen som av andra orsaker inte varit "närvarande" (t.ex. arbetsnarkoman, relations-

beroende, spelmissbrukare etc). 

Här får du verktyg till att hantera din livssituation.

Att delta i en grupp med andra i samma situation gör att processen optimeras och du känner igen dig

i de andra.

 

 

 

Enskilda samtal 

 

För dig som hellre vill ha enskild vägledning.

 

 

 

 

 


Övrigt!


#MeToo


Du tjej/kvinna, som är eller har varit utsatt för sexuella kränkningar, våld i nära relationer, övergrepp mm. Jag erbjuder enskilda samtal och gruppsamtal tillsammans med andra kvinnor i samma situation, främst i Gävleområdet. Hör av dig för mer information!
Föreläsningar


Jag föreläser på


  • företag 
  • kommuner 
  • högskolor för elever som studerar för att arbeta med missbruksvård
  • i grundskolan för elever
  • förskolor för personal
  • med mera