VÄLKOMMEN TILL BEROENDERESURS

För dig som är medberoende eller har funderingar över ditt eget drickande.

ANHÖRIGVECKA i Lenånger 6/9 -- 9/9 2018

 

Lever du, eller har du levt nära någon som dricker för mycket eller använder andra droger? 

Kanske är du fylld av förvirrade tankar och obesvarade frågor. 

Att vara anhörig till någon med ett beroende innebär ofta en osund anpassning, och de egna behoven sätts åt sidan.

 

Att fokusera på en annan vuxen person och med alla medel försöka få honom/henne att upphöra med sitt drickande

 

och drogande tar energi. 

Den anhörige blir trött och okoncentrerad och många beskriver sin situation som att de har en centrifug i huvudet

 

som snurrar oupphörligen med tankar på den beroende.

I en varm och stödjande atmosfär får du lära dig mer om beroendesjukdomen, och om din roll som anhörig.

 

Du får möjlighet att lyssna på andra i samma situation och genom gruppsamtal, övningar och kortare föreläsningar

 

bli medveten om din situation, och hur den kan förbättras genom att du som närstående får verktyg till ett bättre mående,

 

vare sig alkoholisten fortsätter att dricka eller ej. 

När den anhörige gör en förändring leder det ofta till att alkoholisten väljer att ta hjälp för sin egen del.

Vi bor på vackra Lenånger Gård, ca 1 mil från Härnösand. Kostnad 4750 kr som betalas in i sambend med anmälan.

 

(Kan delas upp på 2 tillfällen). Anmälan tas emot på telefon eller via mail.

 

Anmälan är bindande.Om du undrar över något eller vill veta mer, ring 0763 465060 eller maila på info@beroenderesurs.se

 

 

PROCESSGRUPP i Gävle

 

 

 

Upplever du att oönskade händelser, skeenden och relationer upprepas i ditt liv? Känns det ibland som

att du följer ett gammalt "manus" som kommer igen och igen fast du vill slippa? Går ditt liv i cirklar,

utan att du kan lämna det som inte längre är önskvärt? Du separerar men träffar en ny partner där

samma mönster uppstår, du känner att du inte trivs på arbetsplatsen och byter jobb, men hamnar

i samma oönskade situation igen?
Det är en sanning att vi på ett omedvetet plan attraheras av det vi känner igen, även om det medför

att vi mår dåligt, får negativa konsekvenser eller hindrar oss själva från att leva ett gott liv.
Det finns en lösning för att stoppa den negativa spiralen. 
Men hjälp av en så kallad processgrupp kan du göra dig fri från det som gör att du lever i loopen av

upprepning.
Det kan handla om allt från dysfunktionella relationer till att du känner dig otillräcklig, mindre värdefull

än andra, att du upplever att du gång på gång blir sviken, har svårt med närhet, söker nya partners, upplever att du

har låg självkänsla eller att du lever nära någon som dricker för mycket eller använder andra droger.

 

Söndag den 19:e augusti kl 09.30 - 16.00 i Gävle.

Anmälan senast den 12:e augusti på info@beroenderesurs.se eller 0763 465060

Kostnad: 950 kr. Frukt och fika ingår.


Undrar du över något, så tveka inte att höra av dig på 0763 465060 eller på info@beroenderesurs.se