VÄLKOMMEN TILL BEROENDERESURS

För dig som är medberoende eller har funderingar över ditt eget drickande.

MEDBEROENDE

Som anhörig till en person som dricker för mycket eller använder andra droger är det lätt att bli fylld av förvirrade tankar och obesvarade frågor.

På olika vis försöker den anhörige få personen att sluta dricka och droga. Och ingenting hjälper, förrän möjligen då den anhörige själv tar hjälp för att få kunskap och verktyg till att hantera sin situation. Inte helt sällan leder det till att den beroende själv kapitulerar och söker hjälp.

Kuggarna går inte längre i varandra.BEHÖVER DU PRATA MED NÅGON?  

Referenser